pracovní list č. 5 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:408.86 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku celá čísla. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje větší množství úloh zaměřených na sčítání a odčítání celých čísel. Úlohy jsou spíše nižší náročnosti a jsou gradované, kdy v první sadě úloh žáci sčítají nebo odčítají pouze dvě celá čísla, počet činitelů se postupně v úlohách zvyšuje. Úlohy jsou zpracovány formou tabulek se zadáním a prostorem pro výsledek, případně formou číselných řetězců, ve kterých žáci v naznačeném směru provádí početní operace a do prázdného políčka dopisují výsledek řetězce. V poslední sadě úloh autor pootočením políček s jednotlivými čísly chtěl zadání úlohy zatraktivnit, bohužel výsledný efekt je spíše kontraproduktivní, neboť políčka otočená o více než 90° rapidně zhoršují čitelnost celého řetězce a úlohu bezdůvodně ztěžují.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.