Pracovní list č. 49, Zajímavé příklady XVII.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:297.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem osm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, jednoduchých kombinatorických úloh, graficky řešitelných úloh, úloh na směnu a úloh o čase. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.