pracovní list č. 49 úlohy z praxe - bazén

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:442.65 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování více tematických celků formou aplikačních slovních úloh. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem pět slovních úloh propojených společným tématem údržba bazénu. Žáci v pracovním listu procvičují zejména tematické celky kvádr - objem, povrch, dále početní operace v oboru přirozených a desetinných čísel, převody jednotek plochy a objemu, úměrnosti. Propojení zadání s běžným životem činí úlohy pro žáky zajímavými. Úlohy jsou přiměřeně náročné, takže by je měl zvládnout běžný žák základní školy.

Po formální stránce je materiál přehledný, za zadáním je vždy ponechán dostatek místa pro zápis řešení. Materiál obsahuje drobné typografické chyby (např. v sazbě cen v Kč), které nebrání správnému porozumění materiálu.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, pouze v poslední úloze je zapotřebí opravit prostředek pro desinfekci bazénu (chlornan sodný, nikoliv chloran sodný), správný výsledek v této úloze je 650 g, nikoliv 6,5 kg.