Pracovní list č. 48, Zajímavé příklady XVI.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:309.58 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem sedm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, geometrických úloh, graficky řešitelných úloh a úloh s využitím úměrností. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Výběr úloh je dosti specifický, vychází zřejmě ze subjektivních potřeb autora materiálu, nemusí tedy bez úprav vyhovovat potřebám široké učitelské veřejnosti.

V úloze 2 je jako správné řešení uvedeno 15 cm čtverečních. Vyjdeme-li z definice obdélníku jako čtyřúhelníku, který má všechny vnitřní úhly pravé, pak by řešením úlohy mělo být 16 cm čtverečních (čtverec je speciálním případem obdélníku). Doporučujeme toto řešení uznat jako správné, pokud s ním žáci přijdou, případně zavést diskusi o různých pojetí obdélníku z hlediska vývoje představ žáků na ZŠ.