pracovní list č. 48 trojúhelník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:511.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formátu pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku trojúhelník. Obsahuje úlohy zaměřené na výpočet obsahu trojúhelníka (velké množství podobných úloh, které se liší pouze jednotlivými zadanými hodnotami), dále na konstrukce výšek, těžnic a středních příček trojúhelníka a trénink rýsování dle popisu konstrukce. Materiál je obsahově chudý, zadání jsou nedotažená (popiš strany a výšky trojúhelníka bez informace jaká písmena pro vrcholy zvolit, v úloze 3 výpočet obsahu na základě znalosti délky dvou stran bez ověření, že jde o pravoúhlý trojúhelník apod.). Materiál obsahuje četné formální, zejména typografické chyby. 

Bez úprav nedoporučujeme k použití.