Pracovní list č. 47, Opakování na tříčtvrtletní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 3. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:446.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění znalostí z tématického celku úhly. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem pět konstrukčních úloh, zaměřených na konstrukci trojúhelníku podle věty sus a sestrojení kružnice trojúhelníku opsané, konstrukce úhlů dané velikosti pomocí úhloměru, sestrojení osy úhlu, přenášení úhlů, a zjištění velikosti úhlu.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně názorného postupu řešení úlohy, materiál může tedy dobře sloužit jak pro práci žáků v hodině, tak pro samostatnou práci žáků s možností samostatné kontroly výsledků.