pracovní list č. 46 rovnoběžník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:457.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku rovnoběžník. Má podobu pracovního listu, jehož první část obsahuje šest obdobných úloh na výpočet obvodu a obsahu rovnoběžníku, které se liší pouze zadanou délkou stran a výšky.

Druhá část pracovního listu obsahuje úlohy, které mají žáci řešit pomocí konstrukce a měření narýsovaných délek stran. Úlohy obsahuje nesrovnalosti v zadání (v první úloze žáci rýsují čtverec, v druhé větě ale autor mluví o kosočtverci, není uvedeno, jakým způsobem - výpočtem či měřením - mají žáci potřebný údaj zjistit, ve třetí úloze mají žáci zjistit délku strany a, v zadání není určeno, která z obou možných stran to bude). 

Bez úprav nedoporučujeme tento pracovní list k využití.