Pracovní list č. 46, Opakování na tříčtvrtletní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:455.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení učiva před písemnou prací ve třetím čtvrtletí šestého ročníku. Materiál má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem sedm sad různorodých úloh, zaměřených na dělení dvojciferným dělitelem, zaokrouhlování desetinného čísla, výpočet aritmetického průměru, výpočty času, obvod obdélníku, názvy dvojic úhlů a jejich vlastnosti, zlomek jako část celku.

Vzhledem ke specifickému výběru úloh, který vychází ze subjektivní potřeby konkrétního učitele a konkrétní třídy nebude zřejmě možné využít materiál bez větších úprav širokou učitelskou veřejností.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh, materiál může dobře sloužit i k samostatné práci žáků ve škole či doma s možností samostatné kontroly správnosti výsledků.