pracovní list č. 45 procvičování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:498.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku rovinné útvary. Má podobu pracovního listu, jehož první část je zaměřena na opakování vlastností lichoběžníků (vnitřní úhly, konstrukce, obsah). Druhá část materiálu má podobu obrázků rovinných útvarů, žák má změřit potřebné rozměry v obrázku a spočítat vždy plochu vybarvené části obrázku. Úlohy svým charakterem nepodněcují a neaktivizují žáky, v zadání jsou chyby (např. v úloze 2 mají žáci sestrojit rovnoramenný lichoběžník daných rozměrů stran, žádný rozměr se v zadání ale neopakuje). Obrázky, ze kterých žáci mají vycházet v druhé části jsou malé, bude docházet k podstatným chybám v měření. Způsob zadání úlohy je velmi nepodnětný, žáci nebudou vidět důvod, proč úlohu řešit.

Bez dodání motivační složky úlohám a úpravy charakteru zadání nedoporučujeme k využití.