Pracovní list č. 45, Opakování na tříčtvrtletní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:418.13 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formátu pdf dokumentu je určen k procvičování žáků šesté třídy před písemnou prací ve třetím čtvrtletí. Má podobu pracovního listu obsahujícího šest různorodých úloh. První dvě úlohy jsou zaměřeny na početní operace v oboru přirozených čísel a na dělení dvojciferným číslem se zbytkem. Třetí sada úloh ověřuje znalost jednotek délky, hmotnosti a plochy a schopnost žáků převádět mezi jednotkami. Čtvrtá a pátá sada testují znalosti z tématického celku zlomek jako část celku, poslední úloha se zaměřuje na dělitelnost čísel.

Skladba úloh vychází z konkrétní potřeby dané třídy, široká učitelská veřejnost zřejmě nebude moci materiál bez úprav využít.

Součástí materiálu je správné řešení úloh, pouze v úloze 6 autorka zaměnila odpovědi na podotázky. V podotázce a) je správná odpověď 13 (8 červených a 5 modrých bonbónů v každé hromádce), podotázka b) 30 - bude celkem 30 hromádek. Zadání úlohy je zároveň nejednoznačné, chybí předpoklad, že všechny hromádky mají obsahovat stejný počet modrých a červených bonbónů, bez tohoto předpokladu lze vytvořit jednu hromádku, na které budou všechny bonbóny.