pracovní list č. 44 rovinné obrazce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:466.81 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématu obvody a obsahy rovinných obrazců. Má podobu pracovního listu, obsahujícího 8 aplikačních slovních úloh, ve kterých žáci počítají obvody a obsahy obdélníků, trojúhelníků, lichoběžníku.

V první úloze žáci počítají počet kachliček potřebných pro obložení bazénu. Rozměry bazénu nejsou celočíselnými násobky rozměrů kachliček, bylo by tedy dobré specifikovat, jak si řemeslníci při obkládání bazénu počínají - zda odřezky použijí nebo zahodí. Počet potřebných kachliček se podle toho může velmi lišit. V úloze 8 žáci do připravené tabulky doplňují chybějící údaje (délku strany, obvod, výšku, obsah) trojúhelníku. První dva trojúhelníky vzhledem k délce stran vůbec nemohou existovat.

Součástí materiálu je řešení všech úloh, bez úprav ale materiál nedoporučujeme k širšímu využití.