Pracovní list č. 44, Dvojice úhlů - 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:373.78 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku dvojice úhlů. Má podobu pracovního listu, který obsahuje tři sady úloh. V první sadě úloh žáci dle obrázku a vztahů mezi úhly doplňují velikosti úhlů. Ve druhé sadě úloh vybírají z předložených tvrzení platná tvrzení pro danou dvojici úhlů, ve třetí sadě úloh na základě obrázku doplňují vztahy mezi dvojicemi zadaných úhlů.

Materiál je jednoduchý, ale může dobře posloužit svému účelu díky využití názorných obrázků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.