Pracovní list č. 43, Velikost úhlů - výpočtem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:243.29 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky početní úkony s úhly. Má podobu pracovního listu, který obsahuje množství jednoduchých i složitějších úloh zaměřených na převod stupňů na minuty a opačně a na početní operace s úhly - sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů řešené výpočtem.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh, materiál lze tedy dobře využít i pro samostatnou práci žáků jak ve škole, tak při domácí přípravě.