pracovní list č. 43 lichoběžník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:464.98 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku lichoběžník. Má podobu pracovního listu, jehož první část tvoří tabulka s devíti obdobnými zadáními (vždy jsou dány tři strany lichoběžníku a jeho výška), žáci mají na základě zadaných údajů vypočítat obsah lichoběžníku. V druhé části pracovního listu žáci sestrojují lichoběžníky a měří požadované údaje ve svých konstrukcích, případně počítají obvod a obsah na základě změřených údajů.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, řešení (zejména v druhé části) obsahují četné chyby.

Nedoporučujeme bez úprav k užití.