pracovní list č. 42 hranoly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:373.45 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku hranoly. Obsahuje jeden typ zadání (na základě zadaných údajů načrtni těleso, spočítej jeho povrch a objem), které se opakuje v sedmi variantách (různé typy hranolů). Dále mají žáci do připraveného obrázku doplnit úhlopříčky kvádru.

Zadání je po obsahové stránce velmi chudé, pracovní list nemá pro uživatele žádnou přidanou hodnotu.

Nedoporučujeme k užití.