Pracovní list č. 42, Grafický součet, rozdíl, násobek a dělení úhlů - 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:388.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky konstrukce úhlů, grafické sestrojení poloviny a dvojnásobku úhlu, grafický součet a rozdíl úhlů. Materiál má podobu PL se třemi úlohami, v každé úloze má žák sestrojit úhel (úhly) dané velikosti a provést s nimi zadanou operaci. Obsahově jde o chudý materiál, nepřinášející žádnou přidanou hodnotu.

Součástí materiálu je autorské řešení včetně postupu.