pracovní list č. 41 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:354.43 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení více tematických celků formou testu. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 10 uzavřených testových úloh s výběrem odpovědí z nabídky. Úlohy jsou tematicky zaměřeny zejména na látku procenta, početní operace s celými i desetinnými čísly, obvod a obsah čtyřúhelníků se zaměřením na obdélník a lichoběžník, test obsahuje také dvě logické úlohy z oblasti prostorová představivost a kombinatorika. Úlohy jsou přiměřené či nižší náročnosti.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, pouze v úloze 4 existují pouze 4 možnosti jak daný obnos zaplatit pomocí mincí, které jsou k dispozici.