Pracovní list č. 41, Grafický součet, rozdíl, násobek a dělení úhlů - 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:385.13 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky grafické sčítání a odčítání úhlů, polovina a dvojnásobek úhlu. Má podobu pracovního listu, ve kterém žáci řeší pět předložených úloh s výše uvedenou tématikou. Materiál může dobře sloužit jako ověření znalostí žáků, případně, díky přiloženému autorskému řešení, které obsahuje i postupy řešení jednotlivých úloh, může dobře sloužit k samostatné práci žáků s možností samostatné kontroly správnosti výsledků.