pracovní list č. 40 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:630.14 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku práce s daty. Má podobu pracovního listu, v jehož úvodu je formou tabulky prezentována cena různých typů obědů ve stravovacím zařízení. Následují uzavřené testové úlohy s výběrem z nabídky odpovědí, které prověřují žákovu schopnost v tabulce se orientovat a provádět s údaji z ní získanými potřebné matematické operace.

Zadání jednotlivých úloh jsou pestrá, zaměřují se obsahově na celky celá a desetinná čísla, porovnávání čísel, zlomky, aritmetický průměr, procenta, pracovní list je tedy vhodný pro žáky vyšších ročníků (od 7. ročníku).

Součástí materiálu jsou autorská řešení úloh, která ale obsahují chyby. Konkrétně v úloze 2 vychází 205 g (nejblíže z nabídky je varianta e) 200 g), v úloze 4 vychází průměrná cena jednoho oběda 94,40 Kč (nejblíže z nabídky je varianta 95 Kč).