Pracovní list č. 40, Dvojice úhlů - 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:315.74 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku dvojice úhlů. Má podobu pracovního listu, ve kterém žáci vybírají obrázek, na kterém jsou znázorněny a) vedlejší, b) vrcholové úhly a popisují vlastnosti těchto dvojic úhlů. Materiál je obsahově velmi chudý, bez přidané hodnoty.

Součástí materiálu je autorské řešení.

Bez úprav nedoporučujeme k použití.