Pracovní list č. 4, Opakování učiva 5. ročníku 4. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:299.24 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a zopakování látky pátého ročníku. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 6 různorodých sad úloh. Žáci řeší úlohy zaměřené na zápis početních operací, početní operace s přirozenými čísly, zaokrouhlování přirozených čísel na různé řády a také úlohy zaměřené na převody jednotek délky a času.

Úlohy jsou spíše jednodušší, pracovní list lze použít i na prvním stupni v pátém ročníku.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.