pracovní list č. 4 celá čísla a zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:541.23 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku zlomky. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem čtyři sady úloh zaměřené na úpravu zlomků, vyjádření zlomku jako části celku, početní operace se zlomky a smíšenými čísly. Všechna zadání jsou doplněna ilustracemi nebo jsou graficky zpracována tak, aby byla pro žáky poutavější. Náročnost úloh je spíše nižší, obsahově nejde o příliš rozsáhlý materiál. 

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, některá řešení ale obsahují chyby. Konkrétně v první sadě úloh je správným řešením páté úlohy zlomek 1/2, řešením poslední úlohy této sady je zlomek 3/7.

Materiál může být použit k samostatnému domácímu procvičování nebo jako náplň části hodiny.