pracovní list č. 39 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:368.61 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení, případně ověření znalostí žáků z tematického celku práce s daty. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 8 uzavřených testových úloh s výběrem z nabídky odpovědí. Úlohy vychází z tabulky cen vstupného do ZOO v průběhu několika roků, ze které žáci v jednotlivých úlohách čtou zadané údaje a dále je zpracovávají. Úlohy jsou zaměřeny jak na dovednosti čtení a analýzy dat, tak na jejich zpracování pomocí poměru, vyjádření procenty či grafického vyjádření předložených dat. V úloze 5 žádná z nabídnutých odpovědí neodpovídá trendu vývoje cen, se kterými úloha pracuje. Trend je navíc složité z předložených dat predikovat (změna vyjádřená prostým rozdílem v cenách vs. změna vyjádřená procentuálním přírůstkem). Pro takovouto analýzu a extrapolaci dat obsahuje úloha málo vstupních údajů.

Předložené úlohy jsou velmi zajímavé a pestré, zadání (tabulka cen) bohužel vychází z poměrně starých údajů za roky 2010 - 2013, před zadáním pracovního listu žákům by bylo dobré vstupní údaje změnit, aby více odpovídaly současným cenám.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. V úloze 5 uvedené řešení neodpovídá vstupním údajům. V úloze 6 je správná odpověď c) - řada 3 odpovídá cenám za důchodce, řada 2 cenám za dítě.