Pracovní list č. 39, Osa úhlu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:317.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál má podobu pracovního listu s pěti úlohami. V každé úloze má žák nejprve sestrojit úhel dané velikosti (pomocí úhloměru), poté sestrojit osu tohoto úhlu.

Materiál je obsahově velmi slabý, takový materiál není potřeba tvořit a předkládat, každý učitel může podobné úlohy žákům zadat bez dlouhého přemýšlení či hledání.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh.