Pracovní list č. 38, Měření úhlů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:401.05 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení dovednosti měření velikosti úhlů pomocí úhloměru. Materiál je velmi jednoduchý, má podobu pracovního listu s obrázky úhlů, trojúhelníků a čtyřúhelníku, v každém obrázku je vyznačeno, který úhel má žák změřit. Součástí materiálu je správné řešení, materiál může dobře sloužit pro samostatnou práci žáků s možností samostatné kontroly správnosti měření.