Pracovní list č. 37, Zápis a názvosloví úhlů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:260.85 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál má podobu pracovního listu, určeného k procvičení správného označení úhlu trojicí bodů. Pro běžné a nadprůměrné žáky budou mít úlohy předložené v materiálu velmi nízkou náročnost, materiál ale může dobře sloužit k procvičování pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo žáky velmi slabé. Zadání úloh je zdařile graficky zpracováno, součástí materiálu jsou správná řešení úloh.