pracovní list č. 37 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:463.38 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení, případně k ověření znalostí žáků z více tematických celků. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje test s celkem 11 uzavřenými testovými úlohami s výběrem z předložené nabídky odpovědí. Úlohy jsou velmi pestré a tematicky pokrývají látku více ročníků druhého stupně. Z tohoto důvodu zřejmě nebude pracovní list s tímto výběrem úloh vyhovovat široké učitelské veřejnosti. 

Tematicky jsou úlohy zaměřeny zejména na látku: převod jednotek (hmotnosti, objemu, času, plochy, rychlosti), slovní úlohy na výpočet rychlosti či dráhy, výpočet plochy, úlohy s procenty, úlohy řešitelné trojčlenkou a početní úlohy zadané slovně.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. Poslední úloha je zadána tak, že žádná z odpovědí zadání neodpovídá. Při zadávání úlohy žákům je potřeba přeformulovat první větu - "Při cestě na rozhlednu musíme vystoupat z přízemí do prvního patra....", pak bude úloha odpovídat nabídnutým možnostem.