Pracovní list č. 36, Velikost úhlů - měřením

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:383.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Velmi jednoduchý, ale přesto přínosný materiál je určen k procvičování dovednosti správného měření velikosti úhlu pomocí úhloměru. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 15 obrázků úhlů, které mají žáci změřit. Úhel, který žáci měří je netradičně zakreslen jako kruhová výseč, nikoli standardně pomocí ramen úhlů a obloučku, vyznačujícího, kterou část roviny mají žáci při měření brát v potaz. 

Materiál může velmi dobře sloužit k samostatnému procvičování, součástí materiálu je správné řešení - velikosti všech úhlů. Vzhledem k tloušťce použitých čar v některých obrázcích je dobré dát žákům jistou míru tolerance měření. Materiál by bylo vhodné doplnit o ilustrační obrázek, vysvětlující správné přiložení úhloměru.