pracovní list č. 36 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:375.17 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z více tematických celků formou testu. Test obsahuje celkem 7 uzavřených úloh s výběrem z více možností odpovědi. Tematicky je materiál různorodý, až roztříštěný, úroveň náročnosti otázek také velmi kolísá. Otázka č. 1 (najděte 4 po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 42) je díky nabídce odpovědí ekvivalentní znalostem žáka třetí třídy. Hned druhá otázka nicméně velmi prověří jak teoretické znalosti žáka o čtyřúhelnících, tak schopnost jejich aplikace. Některé otázky jsou z matematického hlediska nevhodně formulovány. Např. v otázce tři žák pátrá po vnitřních úhlech v rovnoramenném trojúhelníku, v pořádku ale není formulace "Zadaný úhel je hlavní vrchol". 

Materiál obsahuje pěkné otázky, zasluhující pozornosti učitelské veřejnosti, nicméně bez přepracování materiálu a jeho stylistické i typografické úpravy (četné chyby v sazbě, zejména symbolů %, °, sazba mezer apod.) nedoporučujeme k užití.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.