Pracovní list č. 35, Zajímavé příklady XV.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:455.45 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem osm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, geometrických úloh, úloh o pohybu, logických řad čísel a hádanek. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou autorská řešení úloh. V úloze 1 platí autorské řešení v případě, že budeme uvažovat šikmé řezání každé lišty. Materiál ale lze ušetřit, pokud vezmeme v úvahu "bezodpadové řešení" - šikmo uřezanou lištu otočíme o 180° a použijeme ji k napojení na další část lišty. Doporučujeme vzít v úvahu i jiná žákovská řešení (využití kolmého řezu místo šikmého), případně zavést diskusi o vhodnosti jednotlivých řešení v praxi.

V úloze 5 je obdélníků dokonce 31, nicméně úlohy tohoto typu nedoporučujeme zařazovat jako úlohy, které mají prokázat nějakou dovednost či schopnost žáků.