pracovní list č. 35 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:491.65 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z více tematických celků formou testu. Test obsahuje celkem 12 různorodých uzavřených úloh s výběrem z více nabízených odpovědí. Testové úlohy jsou tematicky velmi nesourodé, zaměřují se zejména na témata zlomky, celá čísla, dělitelnost, základní geometrické pojmy, čtyřúhelníky, slovní úlohy řešitelné úsudkem nebo rovnicí, objem kvádru, úlohy o pohybu. Vzhledem k šíři a různorodosti témat bude zřejmě materiál obtížně využitelný širokou učitelskou veřejností. Úlohy jsou spíše nižší náročnosti.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Doporučujeme před použitím upravit (vybrat tematické celky, kterými se třída právě zabývá), případně doplnit o vlastní otázky.