pracovní list č. 34 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:387.84 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení orientace žáků v tabulkách, správného čtení dat z nich a jejich interpretace. Autor předkládá několik statistických modelových tabulek dokumentujících počet studentů na vysoké škole, jejich rozvrstvení podle fakult, dle pohlaví, města bydliště a výše pobíraného stipendia. Data v tabulkách (ač jen modelová) jsou velmi nevěrohodná, až sporná. Např. dle autora na této vysoké škole studuje čtyřikrát více mužů než žen, což není v souladu s údaji z žádné tuzemské VŠ a jistě vyvolá v některých čtenářkách pocity genderové diskriminace. Dále všichni studenti pobírají stipendium, alespoň v minimální výši - což je také ve velkém rozporu s fungující realitou. Údaje z ostatních tabulek žáci nijak nezpracovávají.

Úkoly pro žáky (zjistit kolik studentů pobírá stipendium ve výši alespoň 1000 Kč a zjistit poměr mužů a žen na VŠ) jsou velmi jednoduché až triviální. Poslední dva úkoly mají ověřit žákovu schopnost na základě tabulky sestrojit graf. Obsahově jde o chudý materiál, vzhledem k problematickému zadání úlohy nedoporučujeme ke zveřejnění.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.