Pracovní list č. 34 1. čtvrtletní písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:334.75 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků osmého ročníku za první čtvrtletí. Má podobu testu, obsahujícího celkem 6 otevřených různorodých úloh. Úlohy jsou zaměřeny zejména na pamětné počítání s mocninami a odmocninami, včetně složitějších číselných výrazů, obsahujících mocniny a odmocniny, dále se úlohy zaměřují na procvičení Pythagorovy věty, a to jak pro rozhodnutí o pravoúhlosti trojúhelníku, tak pro výpočet zbývající strany v pravoúhlém trojúhelníku. Kromě těchto úloh je součástí materiálu také úloha na výpočet obsahu trojúhelníku, kde je ale zapotřebí nejprve dopočítat chybějící údaj, opět pomocí aplikace Pythagorovy věty. Úlohy jsou pestré a různorodé, chybí nicméně aplikační úlohy, propojující téma s praxí. Výběr úloh odpovídá potřebám konkrétní třídy a školy, ve které byl materiál vytvořen, skladba úloh nemusí plně vyhovovat potřebám všech uživatelů. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, v úloze 5 je v zadání požadován výpočet obsahu trojúhelníku, v řešení je uvedena pouze hodnota výšky, což je jen nezbytný mezivýsledek.

Díky správným řešením může být materiál využit nejen pro ověření znalostí žáků, ale také pro společné či samostatné procvičování.