pracovní list č. 33 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:478.45 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z více tematických celků formou souhrnného testu. Test obsahuje celkem 15 uzavřených testových otázek, tematicky zaměřených na celky početní operace se zlomky (včetně složených zlomků), procenta, poměr, objem krychle a kvádru, jednoduché slovní úlohy řešitelné úměrností. Úlohy jsou přiměřené náročnosti, řešitelné bez použití kalkulátoru. Test lze zadat zejména žákům na konci sedmého ročníku jako souhrnné procvičení.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, pouze v úloze 3 je nesprávně uvedena odpověď e), správná odpověď je d) 280 g.