Pracovní list č. 33 Slovní úlohy-kruh, kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:340.05 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění znalostí z tematického celku kruh, kružnice. Materiál má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 4 aplikační slovní úlohy zaměřené na výpočet obvodu, obsahu, poloměru či průměru kruhu. Úlohy jsou zajímavě pojaté a dobře propojují probíranou látku s praxí. Žáci mají vypočítat délku běžeckého oválu, průměr staré lípy, plochu kruhového dláždění či plochu kruhové kresby.

Součástí materiálu jsou řešení úloh, takže materiál lze dobře využít i pro samostatné opakování látky s možností kontroly. V řešení úlohy 1 je uveden správný postup, ale nesprávný výsledek (správně 175,36 m), v poslední úloze možná budou žáci chtít vědět, proč na plakát sluníčka malujeme pouze kruh a ne i paprsky. Pro přemýšlivé a důsledné žáky by bylo vhodné úlohu modifikovat, například přidat určité poměrné množství barvy na paprsky apod. :-)