Pracovní list č. 32, Zajímavé příklady XII.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:395.97 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem osm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, jednoduchých kombinatorických úloh, úloh o čase, grafických úloh, úloh na využití osové souměrnosti a vlastností úhlů. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.