pracovní list č. 32 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:354.91 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k zjištění úrovně znalostí žáků z více tematických celků. Má podobu testu, který obsahuje celkem 11 uzavřených úloh s výběrem z více odpovědí. Tematicky je materiál velmi různorodý až nesourodý, obsahuje úlohy z celků znaky dělitelnosti, zlomky, logické úlohy, úlohy geometrické, procenta, úhly, jednotky času.

První část testových otázek je přiměřeně náročných, druhá část obsahuje ale otázky naprosto triviální. Formulace úlohy 8 je gramaticky chybná. Obsahově a tematicky jsou úlohy velmi nesourodé, nepokrývají ani látku jednoho ročníku. 

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, v úloze 6 je nesprávně uvedena možnost 150°, správně v tuto dobu svírají ručičky hodin úhel 135°.

Bez úprav nedoporučujeme k použití.