Pracovní list č. 32 Obvod a obsah kruhu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:235.5 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je tvořen jedinou tabulkou, v níž je vždy jeden z údajů (poloměr, průměr, obvod, obsah) uveden, zbývající mají být dopočítány. Obsahově i početně velmi nezajímavý materiál bez jakékoliv invence. V tabulce je uveden i sloupec hodnocení, zřejmě určený pro kontrolu správnosti, nicméně není uvedeno hodnocení čeho se zde má doplnit.

Nedoporučujeme k žádnému využití.