Pracovní list č. 31, Zajímavé příklady XI.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:217.49 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a správný úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem sadm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, úloh o věku, úloh řešitelných Vennovými diagramy a hádanek. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.