pracovní list č. 31 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:474.78 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z více tematických celků. Má podobu testu, který obsahuje celkem 17 uzavřených úloh s výběrem odpovědi z nabídky. Úlohy jsou různorodé, většinou pokrývají látku šestého a sedmého ročníku. Úlohy se zaměřují zejména na tematické celky převody jednotek (času, hmotnosti, délky, objemu), dále na početní operace v různých číselných oborech (v celých, desetinných a racionálních číslech), procenta, zlomky, prvočísla a čísla složená, úměrnosti, objem krychle a logické úlohy. Úlohy mají charakter slovních úloh, často s tematikou z běžného života. Výběr úloh vychází z potřeby konkrétní třídy a situace, vzhledem k různorodosti témat zřejmě nebude materiál bez úprav vyhovovat široké učitelské veřejnosti.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh. V úloze 13 je jako správná uvedena odpověď b, nabídka možností je ale v řešení jiná než v zadání (z nabídky zadání není žádná odpověď správná).