Pracovní list č. 31 Pythagorova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:364.26 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je (jako spousta dalších materiálů) zaměřen na procvičení tematického celku Pythagorova věta. Obsahuje 4 úlohy, zaměřené na výpočet délky strany v pravoúhlém trojúhelníku, výpočet úhlopříčky ve čtverci a obdélníku a na výpočet délky strany kosočtverce na základě znalosti délek úhlopříček. Poslední zmiňovaná úloha je jediná, která je zajímavá a lehce netradiční, ostatní úlohy jsou klasickými úlohami, kterých je ve všech učebnicích, sbírkách i na internetu obrovské množství. Úlohy nejsou ani početně zajímavé, k řešení úloh je vždy nutné použít kalkulačku, nevychází žádná "pěkná" celočíselná řešení, odvoditelná zpaměti. Chybí jakýkoliv přesah do praxe, aplikace a uplatnění Pythagorovy věty v řešení reálných problémů. Podobné úlohy může na místě vymyslet a připravit pro žáky každý vyučující a upravit tak skladbu procvičovaných úloh konkrétní potřebě třídy. 

Nedoporučujeme k širšímu využití.