Pracovní list č. 30, Opakování na pololetní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:423.87 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování látky před písemnou prací na konci šestého ročníku. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 8 různorodých úloh včetně slovních. V úlohách žáci procvičují zejména početní operace v oboru desetinných čísel (dělení desetinného čísla celým, dělení menšího čísla větším), znázornění desetinných čísel na číselné ose, práci se zlomky a také výpočet obsahu složitějšího útvaru s rozměry vyjádřenými desetinným číslem. Materiál lze použít jak k práci v hodině, tak k samostatné domácí přípravě žáků, případně jako test znalostí s otevřenými úlohami. Vzhledem ke specifickému výběru úloh a různorodosti témat nebude zřejmě materiál bez úprav využitelný širokou učitelskou veřejností.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.