Pracovní list č. 30 Druhá mocnina čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:188.7 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku druhá mocnina čísel. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 4 sady úloh, zaměřených na umocnění jednoduchých (max. tříciferných) čísel zpaměti a na užití pravidel pro sčítání druhých mocnin (priorita operací). Předložené úlohy jsou jednoduché a velmi triviální z obsahového a didaktického hlediska. Obsahově jde o chudý materiál bez jakékoliv přidané hodnoty, podobné úlohy vytvoří každý učitel dle bez přípravy a dle aktuálních potřeb třídy potřebné množství. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.