Pracovní list č. 3, Opakování učiva 5. ročníku 3. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:334.04 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formátu pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky pátého ročníku. Má podobu pracovního listu zaměřeného na správné použití pojmů souvisejících s kvádrem jako tělesem, výpočty délek hran, ploch stěn kvádru, dále na výpočty obsahů čtverce, obdélníka a rovinných obrazců ve čtvercové síti a na správné užití pojmů souvisejících s početními operacemi. Úlohy pracovního listu jsou pestré a různorodé.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.