pracovní list č. 3 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:530.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku početní operace v oboru celých čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 5 různorodých úloh včetně slovních, úlohy jsou zaměřeny zejména na sčítání a odčítání v oboru Z. V prvních dvou úlohách žáci počítají hodnotu číselného výrazu obsahujícího celá čísla a matematické operátory plus a mínus. Ve třetí úloze mají žáci přepsat slovní zadání úlohy do číselného výrazu a spočítat jeho hodnotu, ve čtvrté úloze opět počítají hodnotu číselného výrazu, výraz ale kromě sčítání a odčítání obsahuje i násobení a dělení a žáci musí správně vyhodnotit prioritu operací. Poslední úloha je zadána slovně a slouží nejen k procvičení počtů, ale také logických a deduktivních schopností žáků.

Materiál je doplněn ilustracemi, zadání úloh je nevšedně graficky zpracováno.

Součástí materiálu je správné řešení úloh, pouze v první úloze čtvrté sady je chybně uveden výsledek - 673, správný výsledek tohoto cvičení je - 682.

Materiál obsahuje drobné typografické chyby (nesprávně uvedené peněžní částky např. 30,-Kč - volíme buď formát 30,- nebo 30 Kč, ale oba formáty nekombinujeme).