Pracovní list č. 29 sčítání výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:261.53 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku sčítání a odčítání algebraických výrazů. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 18 nenáročných úloh zaměřených na sčítání dvou až tří mnohočlenů (včetně záporných). Všechny počítané výrazy mají velmi jednoduché celočíselné koeficienty, úlohy lze řešit i zpaměti. Materiál lze díky přiloženému řešení všech úloh využít pro samostatné, např. domácí procvičování. V řešení úlohy č. 5 je chyba, správné řešení je číslo - 5. 

Materiál je po formální stránce velmi pěkně a čistě zpracován, po obsahové stránce se jedná spíše o běžný materiál bez přidané hodnoty, pro práci se slabšími žáky jej lze ale díky přehlednosti zpracování dobře využít.