Pracovní list č. 29, Opakování na pololetní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:405.22 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování tématických celků desetinná čísla, zlomky a převody jednotek na písemnou práci. Materiál má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 7 sad různorodých úloh včetně slovních, v nichž žáci procvičují početní operace v oboru přirozených a desetinných čísel, převody desetinných zlomků na desetinná čísla, zlomky jako část celku, převody jednotek délky a plochy. Náročnost úloh je různá, některé úlohy jsou jednoduché, další vyžadují dobré porozumění zadání i problematice. Materiál lze použít k opakování tématických celků v rámci hodiny i samostatné domácí přípravy, případně může sloužit jako podklad pro přípravu testu s otevřenými úlohami. Výběr úloh vzhledem k jejich různorodosti nebude zřejmě vyhovovat široké učitelské veřejnosti, před použitím bude třeba materiál upravit pro svou potřebu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.