pracovní list č. 28 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:383.64 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků na konci sedmého ročníku. Má podobu testu, který obsahuje celkem 12 uzavřených úloh zaměřených na tematické celky velikost úhlu, obvod a obsah obdélníku, diofantické rovnice, jednoduché kombinatorické úlohy, dělitelnost, přímá a nepřímá úměrnost, poměr, jednotky plochy, měřítko plánu. Úlohy jsou různorodé, přiměřené náročnosti pro běžného žáka. Některé úlohy nejsou zadané jednoznačně, nebo je zadání nevhodně formulováno, takže úloha nemá smysl. Konkrétně v úloze 3 jsou v úvodu zmiňovány 4 a 5 lůžkové pokoje, úloha se ptá na počet třílůžkových. V úloze 4 je zadáno, že dno akvária má rozměry v daném poměru, není specifikováno, kterému z těchto rozměrů odpovídá daná hodnota. 

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v řešení je několik chyb. v úloze 7 je správné řešení C (4 možnosti), nikoliv 0 možností, v úloze 11 je výměra 25 a menší než hodnota 36 a uvedená autorem. Úloha 3 nelze vyřešit.