Pracovní list č. 28 Pythagorova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:236.27 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Má podobu pracovního listu, obsahujícího 4 úlohy zaměřené na výpočty délek stran (odvěsny či přepony) v pravoúhlém trojúhelníku a (poslední úloha) na výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku. Předložené úlohy se ničím neliší od množství podobných úloh, dostupných ve všech učebnicích či internetových zdrojích, originální není ani skladba úloh, chybí přesah do praktického života. Číselně jsou úlohy také nezajímavé, pro veškeré výpočty je zapotřebí užít kalkulačku. Úlohy jsou bez invence a nápadu. Nedoporučujeme k využití širokou veřejností.