Pracovní list č. 28, Opakování na čtvrtletní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:417.19 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky pátého ročníku při opakování na začátku šestého ročníku. Má podobu pracovního listu obsahujícího celkem šest sad úloh, ve kterých žáci provádí početní operace s velkými čísly, převádí jednotky délky a času, počítají s jednoduchými zlomky a řeší jednoduché slovní úlohy. Úlohy jsou různorodé a pokrývají více tématických celků, skladba pracovního listu nemusí z tohoto důvodu vyhovovat široké učitelské veřejnosti a bude nutné materiál před použitím upravit.

Materiál lze použít při opakování látky pátého ročníku, pro samostatné domácí procvičování žáků, případně i jako test obsahující otevřené úlohy. Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.